Новини за хората и града Gostivar.com.mk

Да направим Gostivar едно по-привлекателно място, заедно :) !

Tag - ВиК инсталации

пречистване на отпадни води

11.11.2018

Изграждане на канализационна система – скъпо удоволствие или необходимост в 21 век?

Използването на вода в дома ни предполага  нейното правилно отвеждане в канализационната система. ако в много населени места има изградена водопроводна система, но липсва канализация то това действително е един...