Новини за хората и града Gostivar.com.mk

Да направим Gostivar едно по-привлекателно място, заедно :) !

Професионалната компетентност за шофьори от автотест2000

26.04.2016 GRio8934m 0 Comments

Професионалната компетентност за шофьори е задължителен квалификационен курс, който водачите трябва да преминат във връзка с тяхната професионална дейност. Стандартите и законовите текстове определят реда и хорариума за провеждане и придобиване на такава карта на водача. Провежданите в автотест2000 професионална компетентност са лицензирани и насочени към всички кандидати отговарящи на условията.

Изискванията към кандидатите реално се извършват у нас от 2008г. Самото обучение е ново и се въвежда на територията на страните членки на Европейския съюз. То се изразява в подготовка на водачите на моторни превозни средства, които извършват професионално тази дейност. Придобиването на такава квалификация удостоверява възможността Ви да превозвате хора и товари. Документа се издава от Автомобилната администрация след като сте преминали съответния курс в лицензирана организация имаща право да провежда такъв курс. Важно е да се отбележи всъщност, че това е един задължителен документ, който дори таксиметровите шофьори следва да притежават. Но какво всъщност представлява самият курс и как протича подготовката?

Курка, който автотест2000 професионална компетентност провежда е насочен към водачи притежаващи категории С, Д, СЕ, ДЕ Самото обучение е периодично. Основният курс или така нареченото начално обучение е с хорариум  280 часа. Възможна е и съкратена/ускорена форма на обучение, която е 140 учебни часа. Освен , че има теоретична част, от тези часове следва да бъдат предвидени и процентно съотношение практика. Именно поради това не всеки има право да води такива курсове. Лицензиран за това автотест2000 професионална компетентност предоставя на кандидатите и курсистите тестови полигон, на който да се провеждат практическите предвидени в курса часове, като това не зависи дали са по пълната или съкратената форма на обучение.

Курса се състои от няколко модула на чиято база се дължи и изпит по определен от Автомобилна агенция график. Добрата подготовка, която автотест2000 професионална компетентност предлага гарантира успешно преминаване и издаване на документ, гарантиращ това. Изпита протича в две фази-тест и разглеждане на казуси. За това са предвидени и съответно времеви диапазон, през който следва кандидатите да дадат правилни отговори.

В автотест2000 професионална компетентност преди самият изпит се провежда пробен такъв с цел кандидатите да установят дали са се подготвили максимално добре. Това биха могли да направят и у дома, като така си гарантират успешно положен изпит. Документа, който Автомобилна администрация издава показва възможността да се управлява съответното превозно средство. След изтичане на пет годишен период от издаване на удостоверението за професионална компетентност водачите следва да се подложат на периодично опресняващо обучение. Часовете които следва да бъдат взети са 49 на брой. След преминаване на курс автотест2000 професионална компетентност  не се държи изпит.

За успешно и безаварийно пътуване се доверете на професионализма на лицензирания за провеждане на обучения от автотест2000 професионална компетентност. Не пропускайте и нашите промоционални оферти за редовни клиенти. Очакваме Ви!

Previous Post

Next Post