Новини за хората и града Gostivar.com.mk

Да направим Gostivar едно по-привлекателно място, заедно :) !

Мулчери – приложение в горското и селското стопанство

20.03.2017 GRio8934m 0 Comments

Плевенето отдавна не се извършва ръчно и в селското стопанство се използват разнообразни инвентарни приспособления, които в голяма степен улесняват работата на земеделските стопани. Мулчирането е известно като термин в градинарството и селското стопанство. Самият процес е свързан с покриване на почвения слой с някаква смес, която запазва влажността на почвата, предотвратява появата на плевели и има за цел да увеличи плодородието на почвата.някои наричат този процес още загърляне и то е по-известно при култури като трайни насаждения лозя, овощни градини и други. Мулчери биват разнообразни. Предлагат се такива за по-фино почистване на междуредовото пространство при трайни насаждения както и такива, които имат за цел да почистят високо затревени и обрасли с храсти телени. Именно това е първичната обработка, която се предприема при подготовката а определен терен като с помощта на мулчера дори едри клони биват раздробявани и така техните химични свойства оставят като материал, който да повиши почвеното плодородие.Мулчери

Един от най-ефективните методи за почистване от затревеност е мулчирането. Този процес не обръща почвата като така се губи нейната влажност, а само подрязва и смила растителността. С този метод се постига обогатяване на почвата и много земеделски стопани използват мулчери като един от най-ефективният инвентар за подобряване плодородието на почвата. Има култури , при които например е по-добре терена да бъде мулчиран отколкото изоран. Затова употребата на тази техника има особена и много важна роля в горското стопанство и земеделието. Предимствата, които дава тази сериозна като инвентар приставка е , че е подходяща за всякакви трактори. Разбира се степента на използването и характеристиката на терена, който обработвате са причина да изберете подходящия модел. В много земеделски стопанства прикачната техника е съобразена с основната теглителна сила, т.е. наличния трактор. Обикновено стопаните предпочита да се спрат на една марка трактор и от там нататък си купуват именно прикачен инвентар, който да е съпоставим с изискванията на модела.

Освен в земеделието мулчерите имат широко приложение в горското стопанство. Такива, които специалистите наричат още тежкотоварни обработват хиляди декари площи за ден и това е от особено важност, когато следва да бъдат почистени труднопроходими терени в планината. При горски пожари, зимни условия, възстановяване на пътища след поройни дъждове и други природни бедствия разчитат изцяло на техника като мулчери.  С тази тежка техника се отстраняват растителност, пънове и големи дървета, които на практика човек няма как да отмести, ако не разполага с налична техника за това.

Много крайречни райони имат нужда от това да се използват мулчери, които да разчистват терените около реките и така да се предотврати образуването на бентове. Доста широко приложение имат тези прикачни инвентари. Докато в селското стопанство се използват по-малки като габарити и възможности такива, то в горското стопанства те са в пъти по-мощни. Така че в зависимост от необходимостта се употребяват разнообразните по вид приспособления и техника.48431643416-3807

В горското стопанство мулчиранто се приема като превенция от възникването на горските пожари. Почистените площи намаляват в голяма степен потенциала от натрупаните сухи горски клони и листа, които при най-малката искра могат да предизвикат мащабни пожари  природни бедствия. Използването в селското стопанство на този вид техника пък осигурява плодовитост на земята и така не се налага да се губи влагата. Традиционното разораване до голяма степен губи основни компоненти за плодородието на почвата. Повишава се риска от ерозия, който от своя страна не дава добри резултати от гледна точка на очаквана реколта. Предимството на използването на този метод за почистване е, че не се губят никакви ценни качества и се подобрява почвеното плодородие. В зависимост от нуждите, които имате то и модела мулчер трябва да е съобразен с изискванията на трактора и стопанството, което ще почиствате.  Предлагат се разнообразни модели, с дължина на рамото от 90 до 320 см.

 

 

#инвентар#селско стопанство

Previous Post

Next Post