Новини за хората и града Gostivar.com.mk

Да направим Gostivar едно по-привлекателно място, заедно :) !

За прецизни агротехнически обработки се доверете на експертите от Агропът2011

02.05.2017 GRio8934m 0 Comments

Използването на малогабаритни трактори предполага към тях да се прикачва и съответния инвентар. Това е причина в днешната статия да разгледаме в детайли избора  на косачки за малки, малогабаритни трактори. Окосяването е един от процесите, които несъмнено мат особено важна роля при биологичното земеделие. С цел да се спази съответния почвен баланс голяма част от произвежданите био плодове и зеленчуци не се разорават,а се използва специална техника, при която единствено около стеблото на растението се извършва окопаване, но е и в междуредието. Там се използват специализирани косачки, които отнемат тревата и така се избягва изсушаването на почвата, което се наблюдава при дълбоката оран.48431536093-9823

Изборът на подходяща косачка трябва да се съобрази с малогабаритния трактор, с който разполагате. На практика това са малки машини, които освен, че могат да бъдат използвани за труднодостъпни и тесни терени и площи изискват и също толкова практични инвентарни приставки. Затова и косачката, която ще купите препоръчваме да бъде съразмерима с машината, която ще я тегли. Предимството на новите модели косачки е в това, че те са доста адаптивни към всякакви модели трактори с малки габарити. Някои от тях дори разполагат с възможност за регулиране на ширината на режещото рамо. Практични и удобни настройването на това дали да бъде теглено отстрани или зад трактора също е важен фактор, като така оператора ще може да има пряка видимост върху извършваната дейност.

Агротехническите обработки оказват огромно влияние върху положителните резултати от добивите и реколтата. Без съмнение е желателно да обърнете особено внимание на избора на  косачки, особено ако те са за малки трактори. Тук оперативното изпълнение и прецизната работа са гаранция за добре извършената работа. Независимо от това, че малогабаритните трактори са малки и са лесни за маневриране вземете под внимание и маневреността на самата косачка. Това определено ще повлияе върху прецизността на изпълнението на поставената задача и ще избегнете нараняването на растенията, които всъщност отглеждате.

Агропът2011 представя едни от най-надеждните на българския пазар малогабаритни модели трактори и косачки към тях. Те дават на стопаните сигурност и показват определена надеждност при извършваните мероприятия. За европейско земеделие, рентабилно и оправдано използвайте единствено висококачествена техника. Бъдете част от модерното земеделие и подобрете ресурса, с който работите. Косачки, сеялки, мулчери, култиватори и всякакъв друг инвентар се предлагат както за малки така и за големи трактори. Изберете подходящата техника съобразно размера на стопанството и възможностите, които имате. Изгодни предложения за най-добрата и ползваща се с добра репутация техника ще намерите в сайта на Агропът2011.

#косачки#селско стопанство

Previous Post

Next Post