Новини за хората и града Gostivar.com.mk

Да направим Gostivar едно по-привлекателно място, заедно :) !

В помощ на фермерите – качествени поливни системи от Агропът2011

17.05.2017 GRio8934m 0 Comments

Публикациите, които представяме в нашия блог се стремим да дадем наистина полезна и практична информация за потребителите. По отношение на земеделския сектор има доста интересни факти и обстоятелство, с които фермерите ежедневно се сблъскват и именно това ни мотивира днес да разгледаме инвентара, който стопаните се налага да използват. Изграждането на една поливна система си е доста голяма инвестиция. Има култури, които ако не бъдат поливани просто няма да дадат никаква продукция. Плодовете и зеленчуците са именно част от производството, които е абсолютно задължително засетите площи да бъдат с предвидена система за поливане. Обикновено такава се изгражда още при самото засяване, тъй като растенията имат нужда да бъдат стимулирани и адаптирани към почвения слой. Но отглеждането на такива култури си има своята специфика и определено единствено с поливана система няма как да постигнете резултати.поливна система

На първо място засаждането се прави на подходящ телен. Това на практика означава, че той не трябва да е каменист и почвата следва да е със съответните характеристики за да могат такива разстения да виреят на нея. Друга особено важна за стопанството задача е в близост да има водоем за напояване. Ако такъв няма можете да направите изкуствен такъв или пък с помощта на сонда да се изведе подпочвена вода на повърхността. Инвестицията за напояване никак е е малка и какъвто и вариант да изберете със сигурност ще се наложи да използвате система, която да отведе водата до отглежданите растения.

Част от системата са помпените агрегати. Тяхната роля е определяща за да може да се изтласка водата до засятата площ. Единствено с опъването на поливни маркучи няма как да извършите напояване на сто декара пипер например, затова винаги се консултирайте с експерти, които на база изчисления от къде до къде трябва да бъде изведена водата ще ви дадат наистина разумно и практично решение. Напояването на културите е предпоставка за качеството и количеството на продукцията. Ако не поливате плодовете и зеленчуците те са обречени на гибел и изгарянето им особено през летния сезон е гарантирано.

С мощните помпени агрегати и поливни системи, когато правилно са изчислени параметрите за пренос на водния поток могат за кратко да извършат напояването на огромни площи. Тази част от агро мероприятията може да се извърши и с цистерни, поставени на трактор, но това определено ще отнеме повече време и обикновено излиза доста по-скъпо. Ако ежегодно се занимавате със зеленчукопроизводство или отглеждате трайни насаждения поливната система е необходимост за стопанството ви.  Затова изберете внимателно тази, която да отговори на изискванията на терена и културите, които отглеждате. Съвременни поливни системи и всякакво оборудване за фермерите се предлага на сайта на Агропът2011.

#поливна система

Previous Post

Next Post