Новини за хората и града Gostivar.com.mk

Да направим Gostivar едно по-привлекателно място, заедно :) !

триизмерно сканиране

Предимства и ползи от 3Д сканирането

16.10.2017 GRio8934m 0 Comments

Технологиите днес на изключително високо ниво и ни предлагат невероятни възможности, които са полезни в сферата на науката, медицината, строителството, изкуството и почти навсякъде, където се изисква прецизност и точност. С помощта на метода 3Д сканиране се прехвърлят данните от физическия обект в компютъра, като идеята е резултата да създаде триизмерен обект на екрана, върху който специалистите да работят за неговото усъвършенстване и подобряване. Този вид сканиране е дигитално и с цифрови данни в мащаб на компютъра ви се появява за секунди триизмерно графично изображение.  3Д сканирането и обикновеното сканиране си приличат до голяма степен, но разликата при първото е в това, че се създава образ, който следва контурите на физическия сканиран обект. Със създадения триизмерен графичен формат на екрана може допълнително да се работи върху неговите технически данни, като широчина, височина, обем, размер, както и да поставяте триизмерния обект на различна площ и да сменяте неговото местоположение.3Д сканиране

3Д сканирането е популярно днес в доста сфери като много често то се използва в рекламния бизнес, строителството, архитектурата, медицината и други. Няма ограничения за обектите, които ще се сканират. Те могат да бъдат от миниатюрни до огромни, но с помощта на тази нова технология могат да се намерят изключително добри решения, които да помогнат на специалистите от съответния сектор да извършат до прецизна точност желаното действие.

В зависимост от устройството, което се използва за сканирането на обектите те могат да се класифицират в няколко основни метода за извличането на информация и качването ѝ на компютъра. Най-често използвани са методите за лазерно сканиране в 3Д, при които се използват лазери, импулсни лазери или такива, които работят чрез триангулация. С помощта на тези високотехнологични устройства могат да се сканират всякакви обекти в пространството. Така например при строителството на пътища се постига максимална точност и установяване на съответния наклон на платното в даден участък. Много полезни са 3Д скенерите, тъй като те могат да бъдат преносими и независимо от това къде специалистите се нуждаят от тяхната употреба. Скенерът може да бъде предназначен както за близки така и за отдалечени предмети, което според потребностите на съответния бранш е още едно удобство, с което могат детайлно да се сканират физическите обекти.

Не малко фирми,които са специализирани в дигиталния печат на триизмерни обекти предлагат и услугата 3Д сканиране. За да уловите и най-дребните детайли безпогрешно, независимо от сложността на конструкцията се използват именно съвременни скенери, които пренасят триизмерното изображение на компютъра.  В производствените поточни линии е много важно да се изваят до съвършенство детайлите, които се изработват и с метода на 3Д сканиране и най-невидимите отклонения могат да бъдат поправени.

#3Д сканиране

Previous Post

Next Post