Новини за хората и града Gostivar.com.mk

Да направим Gostivar едно по-привлекателно място, заедно :) !

zastrahovka

Какво покритие по застраховката да избера?

17.11.2017 GRio8934m 0 Comments

При повечето видове застраховки има едно основно покритие. Към него могат да се добавят различни пакети, като по този начин обхвата на застрахователна защита се увеличава. Пример за добавка е например да ви предложат допълнително обезщетение в случай на възникнала неработоспособност от ваша страна. Ще ви бъдат осигурени пари за лекарства и консумативи, пари за престоя ви в болница, пари за операция и други. За всичко това обаче ще трябва да договорите отделна сума по застраховката, като размера на тази сума Не може да надвишава основната сума по вашата застраховка. Ако например Вие загубите работоспособност при някаква злополука, вашата застрахователна компания ще бъде длъжен да ви изплати сума по застраховката, която да се равнява на процента на загуба на работоспособност, който ви е определен от ТЕЛК или НЕЛК.

От значение ли е валутата на застраховката?

Като цяло повечето застрахователни фирми няма проблем да ви застраховат в основните валути BGN, EUR или USD. Много често се предлага опцията индексация, която има за цел да избегне обезценяването на сумата по застраховката. Ако Изберете тази опция, вие си гарантирате всяка година сумата ми да расте с определен процент. При това положение няма значение от валутата по застраховката.

Кога имам право да получа обезщетения по застраховката?

Това, което имаме като наблюдение, е че по-голямата част застраховките, които се изключват, нямат яснота при какви обстоятелства лицето трябва да получи обезщетение. Това се отнася и застраховките живот, не е ясно кога роднините могат и имат право да поискат обезщетение от застрахователна компания. Когато сключвате застраховка винаги гледайте внимателно общите условия на застрахователната компания.

Най-добрият да се информирате по вашата застраховка е да направите консултация със застрахователен агент. Особено за застраховка живот. Тези консултации са напълно безплатни. Ще ви бъде показано пълно съдействие при сключването на застраховката и ще получите нужната информация по нейните параметри и условия.

Previous Post

Next Post