Новини за хората и града Gostivar.com.mk

Да направим Gostivar едно по-привлекателно място, заедно :) !

Каква е ролята на сухопътния транспорт в развитието на международните търговски отношения?

05.07.2019 GRio8934m 0 Comments

Международните търговски отношения е нуждаят от правия подбор на транспорт. Всъщност транспортната дейност е в основата на това днес да има толкова добре развиващи се страни, които изнасят и внасят стоки и товари от различно естество. Страната ни пое доста сериозна инициатива по отношение на износа и външнотърговските международни отношения след падането на тоталитарния режим. Това естествено е стимул в положителна насока за конкретни икономически браншове, чиято основна роля е да увеличават продажбите си извън пределите на България. Но напълно естествено е да се гарантират  съответните доставки и именно поради това спедиторската и транспортна дейност се оказа в основата на този триъгълник, чиято мисия е да се организира и да се осигури прецизно транспортиране на произведеното в страната до точки по целия свят.сухопътен транспорт

Част от видовете транспорт, които могат да ползват компаниите е сухопътния. Вариантите са наистина доста и преимуществата, с които разполага бизнеса се свежда до една основна тенденция, а именно наемането на спедиторска компания, която съобразно вида, обема и срока на доставка да организира транспорт, който максимално да удовлетвори двете страни. Изключително приемлив като вариант е сухопътния транспорт, тъй като при по кратки разстояния например от България до Западна или източна Европа се постига ценови ефект, който е напълно достъпен за фона на изискването за бързина на доставките.

Освен бързината и спазването на сроковете при ползването на сухопътен транспорт друга съществена причина, която е важно да се има предвид е именно и факта, че има стоки и товари, които са със специфични транспортни изисквания, при които задължително се изисква поддържането на температура за да се запазят качествата на стоките. Имаме предвид например хранителни продукти, при които е немислимо да се извършва извозване при всякакви климатични условия, тъй като риска да погиване на стоката е много голям. В подобни случаи се изисква от спедиторската фирма да осигури сухопътен транспорт, при който превозното средство разполага с охладителна система, гарантираща качеството на стоките.

Сами можете да осъзнаете спецификата и важността на транспортните услуги и в частност тези от типа сухопътни. Несъмнено е определящ фактор като производител и изнасящ стоки извън пределите на страната да разполагате със сигурни и надеждни партньорски отношения със спедиторски и логистични компании, чиято основна мисия е да бъдат експедитивни и напълно отговорни при организирането на  сухопътен транспорт, независимо от това за коя точка на доставка става въпрос. Предложението ни за коректен и утвърден партньор е Униспед –  компания, която цени вашето време, уважава международните ви търговски отношения и осигуряваща най-добра цена за нужния ви сухопътен транспорт.

#сухопътен транспорт

Previous Post

Next Post