Новини за хората и града Gostivar.com.mk

Да направим Gostivar едно по-привлекателно място, заедно :) !

водомер

Колко като цена ще ни струва услугата на смяна на водомери

18.10.2020 GRio8934m 0 Comments

Когато наемаме водопроводчик един от първите въпроси, които задаваме е колко би ни струвала услугата. Напълно естествена човешка реакция е да си направим равносметка дали бихме могли да си позволим максимално качествени материали или пък ще заложим на по-бюджетен вариант. има обаче фиксирани тарифи, при които няма как самите водопроводчици да ни направят отстъпка в цената на прилаганата дейност. Такъв е момента в случаите, когато се налага да бъде подменен водомер поради една или друга причина. В този случай не само трябва да си платим за физическата подмяна, а също така и за самия апарат, с чиято помощ се осъществява отчитането на потребната от нашето домакинство вода. Следва да ви запознаем с тарифите, които се прилагат масово от водопроводчиците, които предлагат смяна на стар водомер с нов.

Цена на водомера

Ще кажете, че сами ще си изберете водомера така, че неговата цена да ви е достъпна. Би било добре за можете да вземете такова решение, но имайте предвид, че никак не са малко дружествата доставчици на вода, които имат  специални предписания спрямо вида, марката, спецификата на апаратите, с които се отчита потребеното количество битова вода от абонатите. Само за пример ще ви дадем Софийска вода АД, която има предписание до две години всички абонати да подменят старите си аналогови водомери с нови, които са с дистанционно отчитане. Идеята е да се намалят разходите за отчитане,а същевременно с това да се намали срока за въвеждане на информацията по отношение на изчисления на сметките, които абонатите трябва да заплатят.смяна на водомер

Има строг регламент и изисквания на всяко едно ВиК дружество спрямо това на какви критерии трябва да от отговарят новите водомери. Обикновено цената на аналогов модел варира между 17 и 25 лева, но съвсем различни са цените за тези с дистанционно отчитане. Тяхната цена стартира от около 35 лева и може да достигне до 50 лева.

Това, което е важно да знаете е:

  • Какви са изискванията на дружеството доставчик спрямо техническите показатели на новия водомер;
  • Има ли предпочитания към марки и модели;
  • Имат ли право на избор домакинствата измежду няколко варианта при покупка на водомер.

Цена на услугата

Всеки водопроводен екип, който има валиден лиценз за провеждане на такива дейности предлага на клиентите утвърдени от дружеството водомери. Вече стана ясно какви са масовите цени за такива апарати за отчитане на потребената вода, но има ли фиксирани цени на смяна на водомери като услуга?

Всъщност и тук както при цената на самите уреди има стандартизирани тарифи, които се определят на база какъв е водомера – за топла или студена вода, колко цола е уреда, както и дали достъпа до него е затруднен и лесен. Средната цена на услугата смяна на стар водомер с нов е между 30 и 45 лева. Обикновено по-висока е стойността на тази ремонтна дейност в случаите, при които достъпа до водомера  е затруднен, а стария водомер и неговия демонтаж изискват повече усилия. Характерно за този вид услуги е и това, че ако се налага смяна на водомери в цял жилищен блок цената може да падне на половина, поради това, че екипа ще ви направи отстъпка за количество подменени водомери. Така, че е хубаво да имате предвид тези подробности с цел наистина да намерите максимално най-евтиното решение.

Решаващите критични точки за избор на екип за смяна а водомери са:

  • Задължителен лиценз на екипа, който ще проведе ремонтната услуга;
  • Опит и квалификация на водопроводчиците;
  • Предоставяне на максимално добра цена за водомер и услугата по подмяната на водомера;
  • Гаранции за уреда и труда.

Без водомер не можем и независимо каква е причината за неговата подмяна е добре да имаме предвид, че между 60 и 80 лева би ни струвало използването на такъв вид ремонтна дейност като цена.

 

Previous Post

Next Post