Новини за хората и града Gostivar.com.mk

Да направим Gostivar едно по-привлекателно място, заедно :) !

Защо се изкупуват земеделски цени и оправдана ли е такава инвестиция?

24.08.2018 GRio8934m 0 Comments

Тъй като през последните няколко години се наблюдава доста ефективно развитие на земеделския сектор можем да кажем, че наистина нещата тръгват в посока европеизиране и комасиране на площите. Това на практика означава, че се определят основни групи фермери, които обработват земите и превръщат тази дейност в основна бизнес категория, която до голяма степен движи икономиката у нас. Ето защо от петнадесетина години много динамично се провеждат и акции за изкупуване на земеделска земя. Все пак това е оправдана инвестиция и ако правилно знаеш как да я управляваш действително носи много добри доходи.

Можем да определим две категории клиенти, които са ориентирани към изкупуването на свободната земеделска земя. На първо място това са самите арендатори, които с цел увеличаване размера на стопанството си и идеята да развият бизнеса инвестират в още площи. Другата категория са така наречените пасивни инвеститори, които купуват земя, но я земеделски земиотдават под наем или аренда на фирмите, обработващи терените по места. Оказва се, че доходността, която се получава от такъв тип инвестиция е много по-добра от това да държите парите си в банков депозит. Сами можете да прецените дали е изгодно или не ако имате спестявания да инвестирате в изкупуването на земеделска земя.

Вероятно си мислите, че нещата се наместиха и почти вече няма кой да продава такъв тип имоти. Имайте предвид обаче, че има доста наследници на земеделски земи, които дори не подозират за тях. Ако сте от типа инвеститори или арендатори имащи нужда от допълнителна земя то има начини да извлечете тази база данни и да се свържете с потенциалните настоящи собственици на имотите. Да, трудности има, но ако имате ясна представа за измерението на печалбата и действително си струва да положите някакви усилия ето, че имате ясна и конкретна мисия,която да изпълните.  На фона на това, че действително големите играчи в изкупуването на земя вече набавиха много голям арсенал от площи се наблюдава и една друга тенденция и тя е към продажба към фермерите, обработващи земя. Безспорно са много факторите, които трябва да прецените, тъй като покупката на земя може да се окаже не толкова изгодна инвестиция.  Добре е да се изследва пазара и да се направи анализ на цените в съответния район през последните години. Така например има земя, която е обозначена като втора или трета категория, но се намира в близост до заводи, които са потенциални замърсители на околната среда. Тук определено трябва да внимавате, защото цените е вероятно да падат, а не да се повишат.

 

#земеделски земи

Previous Post

Next Post